NCCA uses cookies so that you have the best possible browsing experience on our website. If you agree that we can store and use cookies just click "Accept and Close" or you can learn more about cookies.

NCCA logo
An Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta
National Council for Curriculum and Assessment

An Luath-Óige

Is é Aistear creatchuraclam na luath-óige do pháistí in Éirinn ó bhreith go sé bliana d’aois is ea Aistear. Baineann an creat úsáid as ceithre théama idirnasctha chun cur síos a dhéanamh ar fhoghlaim agus forbairt páistí: Folláine, Féiniúlacht agus Muintearas, Cumarsáid, agus Taiscéalaíocht agus Smaointeoireacht.