NCCA uses cookies so that you have the best possible browsing experience on our website. If you agree that we can store and use cookies just click "Accept and Close" or you can learn more about cookies.

NCCA logo
An Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta
National Council for Curriculum and Assessment

An Luath-Óige

Creatchuraclam do pháistí in Éirinn ó bhreith go sé bliana d’aois is ea Aistear.Is féidir Aistear a úsáid sa raon suíomhanna luath-óige lena n-áirítear teaghlaigh na bpáistí féin, suíomhanna feighlíochta páistí, suíomhanna cúraim lae lánaimseartha agus páirtaimseartha, seirbhísí seisiúnacha, ranganna naíonán i mbunscoileanna. Baineann an Creat úsáid as ceithre théama idirnasctha chun cur síos a dhéanamh ar ábhar foghlama agus forbartha páistí: Folláine, Féiniúlacht agus Muintearas, Cumarsáid, agus Iniúchadh agus Smaointeoireacht.