Comhairliúchán

Comhairliúchán

Tá Aistear creat curaclaim do pháistí á nuashonrú ag an CNCM. Tá céim 1 den obair chomhairliúcháin dúnta anois. Cuirfear tús le Céim 2 in 2023 nuair a roinnfear moltaí maidir le hAistear nuashonraithe bunaithe ar an méid a rinneadh i gCéim 1.

Físeáin faisnéise

Welcome from Arlene Forster, CEO NCCA Play Welcome from Arlene Forster, CEO NCCA Welcome from Arlene Forster, CEO NCCA
Aistear 2021 GA Play Aistear 2021 GA Aistear 2021 GA
Seimineár Gréasáin faoi Aistear: Creatchuraclam na Luath-Óige Play Seimineár Gréasáin faoi Aistear: Creatchuraclam na Luath-Óige Seimineár Gréasáin faoi Aistear: Creatchuraclam na Luath-Óige

I gCéim 2, roinnfidh an CNCM moltaí maidir le Aistear nuashonraithe bunaithe ar an gcomhairliúchán agus taighde ó Chéim 1. Is deis eile é seo chun aiseolas a thabhairt chun eolas a dhéanamh don Aistear nuashonraithe deiridh.

Cuirfear eolas maidir le Céim 2 ar fáil ar an leathanach seo ar bhonn leanúnach.