NCCA uses cookies so that you have the best possible browsing experience on our website. If you agree that we can store and use cookies just click "Accept and Close" or you can learn more about cookies.

NCCA logo
An Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta
National Council for Curriculum and Assessment

2020: Tacaíochtaí aistrithe do thuismitheoirí

2020: Tacaíochtaí aistrithe do thuismitheoirí

Is am tábhachtach, spreagúil é an ghluaiseacht ón réamhscoil go dtí an bhunscoil do pháistí agus dá dteaghlaigh. Ta chuid  acmhainní anseo do thuismitheoirí le leanaí atá ag bunú sa bhunscoil.

Tuairisc atá i Mo Scéal, inar féidir le réamhscoil do pháiste eolas úsáideach faoi fhoghlaim agus faoi fhorbairt do pháiste a roinnt sa bhliain sula dtéann sé/sí ar scoil. Ciallaíonn Mo Scéal ‘my story’ as Béarla and cabhraíonn an tuairisc leis an réamhscoil scéal do pháiste a insint – na rudaí a thaitníonn leo, na rudaí nach dtaitníonn leo, a gcuid spéiseanna, a gcuid láidreachtaí agus a gcuid dúshlán. Ní gá duitse mar thuismitheoir/chaomhnóir an bhileog eolais seo a líonadh isteach, ach má dhéanann tú é sin, féadfaidh tú an bhileog a roinnt le múinteoir nua do pháiste ach í a thabhairt don mhúinteoir ar an gcéad lá den scoil.