NCCA uses cookies so that you have the best possible browsing experience on our website. If you agree that we can store and use cookies just click "Accept and Close" or you can learn more about cookies.

NCCA logo
An Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta
National Council for Curriculum and Assessment

Ag cothú dea-chaidrimh

Gheobhaidh tú moltaí anseo faoi conas ab’ fhéidir le réamhscoileanna agus le scoileanna comhoibriú lena chéile chun caidreamh gairmiúil a chothú agus chun saineolas agus taithí a roinnt faoi thimpeallacht foghlama, faoi churaclam agus faoi oideolaíocht a chéile. 

The importance of relationships as children make the transition to primary school The importance of relationships as children make the transition to primary school
Curriculum continuity between preschools and primary schools Curriculum continuity between preschools and primary schools
Professional conversations between practitioners and teachers Professional conversations between practitioners and teachers
Benefits of preschool to primary school activities: the HSCL teacher’s experience Benefits of preschool to primary school activities: the HSCL teacher’s experience
Challenges of preschool to primary school activities: the HSCL teacher’s experience Challenges of preschool to primary school activities: the HSCL teacher’s experience
Starting to work together as co-professionals Starting to work together as co-professionals
Ag obair as lámha a chéile Ag obair as lámha a chéile