NCCA uses cookies so that you have the best possible browsing experience on our website. If you agree that we can store and use cookies just click "Accept and Close" or you can learn more about cookies.

NCCA logo
An Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta
National Council for Curriculum and Assessment

Smaointe na bpáistí ar bhogadh ón réamhscoil go dtí an bhunscoil

Tá an-tábhacht ag baint le fáil amach cad a cheapann páistí faoin aistriú go dtí an bhunscoil. Tar éis an tsaoil, is iadsan atá I gceist. Éist le roinnt de na físeáin seo chun tuairimí na saineolaithe cearta a chloisteáil.

Children’s views on the transition to primary school Children’s views on the transition to primary school