NCCA uses cookies so that you have the best possible browsing experience on our website. If you agree that we can store and use cookies just click "Accept and Close" or you can learn more about cookies.

NCCA logo
An Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta
National Council for Curriculum and Assessment

Comhairliúcháin

Tá faisnéis maidir lenár gcomhairliúcháin reatha le fáil anseo.

An próiseas comhairliúcháin

Is cuid thábhachtach dár gcuid oibre é an comhairliúchán. Cuireann an Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta (CNCM) comhairle ar an Aire Oideachais agus Scileanna faoi churaclam agus faoi mheasúnú don oideachas luathóige, bunscoile agus iar-bhunscoile. Bíonn tionchar ag an aiseolas a fhaightear ó chomhairliúcháin leis an bpobal, scoileanna, suíomhanna luathóige, leasanna oideachasúla agus dreamanna eile ar an gcomhairle sin. Déantar an comhairliúchán a bhainistiú trí uirlisí, aighneachtaí agus fócasghrúpaí ar líne.

 

Comhairliúcháin oscailte