Dréacht-threoirlínte: tacú le teagasc agus foghlaim na bpáistí atá faoi chúram agus i scoileanna coinneála

Tugtar cuireadh don phobal agus do pháirtithe leasmhara aiseolas a sholáthar i dtaobh na ndréacht-Threoirlínte

Tá CNCM tar éis a cuid Dréacht-threoirlínte: tacú le teagasc agus foghlaim na bpáistí atá faoi chúram agus i scoileanna coinneála, a fhoilsiú. Rinneadh na dréacht-Threoirlínte a fhorbairt trí rannpháirtíocht fhairsing le páirtithe leasmhara, lena n-áirítear scoláirí agus múinteoirí scoileanna cónaithe agus coinneála. Tugtar cuireadh don phobal agus do pháirtithe leasmhara aiseolas a sholáthar i dtaobh na ndréacht-Threoirlínte.