Oscailte anois

18 Iúil, 2022

Sainaithníodh an gá leis an gcuraclam OSPS mar príomhthosaíocht, rud a tháinig chun cinn ón athbhreithniú ar Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta (OCG) i mbunscoileanna agus in iar-bhunscoileanna.

Tosaíodh an obair nuashonraithe seo le OSPS na sraithe sóisearaí, agus anois táimid ag lorg aiseolais agus tuairimí ar an dréachtsonraíocht nuashonraithe le haghaidh OSPS na sraithe sóisearaí. Is féidir leat é seo a chur ar fáil trínár suirbhé ar líne nó trí aighneacht scríofa.

De réir Catagóire