BEACONS (Bringing Education Alive for Communities on a National Scale)

I mí an Mhárta 2022, reáchtáil CNCM ócáid BEACONS i gcomhar leis an gComhairle Mhúinteoireachta.

01 Meitheamh, 2022

Thug an ócáid seo deis do raon páirtithe leasmhara lena n-áirítear páistí, tuismitheoirí, múinteoirí, ceannairí scoile agus eagraíochtaí náisiúnta teacht le chéile agus a gcuid dearcthaí, tuairimí agus smaointe a roinnt ar thodhchaí Churaclam Bunscoile na hÉireann.

Trí chliceáil anseo is féidir féachaint ar thuairisc agus físeán a bhaineann le gníomhaíochtaí an lae.

De réir Catagóire