Comhairliúchán ar an Matamaitic Bhunscoile

Leanfar an comhairliúchán faoin Dréacht-Churaclam Matamaitice na Bunscoile go deireadh mhí an Mheithimh 2022. Foghlaim tuilleadh faoin gcomhairliúchán agus faoi na bealaí ar féidir leat bheith rannpháirteach ann. 

19 Bealtaine, 2022

D’fhoilsigh CNCM Dréacht-Churaclam Matamaitice na Bunscoile le haghaidh comhairliúcháin. Tá sé ar fáil, mar aon le Dréacht-Tacar Uirlisí Mhatamaitice na Bunscoile, ar an leathanach gréasáin don mhatamaitic bhunscoile. Ansin, gheobhaidh tú dréacht-ábhair thacaíochta chomh maith faoi thopaicí amhail conas labhairt faoin mata, tascanna atá dúshlánach go cognaíoch agus Súile Mata a fhorbairt.  

Beidh comhairliúchán ar siúl go deireadh mhí an Mheithimh agus tá roinnt bealaí ann bheith páirteach: 

Tá comhoibriú le scoileanna lárnach don phróiseas curaclam a fhorbairt in Éirinn agus, maidir le Dréacht-Churaclam Matamaitice na Bunscoile, tá CNCM ag obair le líonra éagsúil de chúig scoil déag ar fud na hÉireann. Chomh maith le dearcthaí agus tuairimí múinteoirí, ceannairí scoile agus tuismitheoirí a bhailiú, tá foireann as Coláiste Mhuire Gan Smál ag déanamh comhairliúcháin le páistí i líonra na scoileanna thar ceann CNCM.  

Ullmhófar tuairisc maidir le torthaí an chomhairliúcháin seo thar an samhradh agus foilseofar í ar ár suíomh gréasáin in am trátha.  

Is féidir fanacht ar an eolas i dtaca leis na forbairtí go léir a bhaineann leis an gcomhairliúchán ar an leathanach gréasáin tiomnaithe CNCM matamaitic bhunscoile agus níos mó a fháil amach faoin taighde cúlra agus obair forbartha taobh thiar den dréacht-churaclam. Táimid ag tnúth le cloisteáil uait.

De réir Catagóire