Tá dréacht-ghearrchúrsa Stair na Sraithe Sóisearaí forbartha ag CNCM d’fhoghlaimeoirí Leibhéal 2. Tá próiseas comhairliúcháin ar bun faoi láthair chun aiseolas a fháil ar an tsonraíocht. Is é an Aoine an 18 Samhain 2022 an dáta deiridh a ghlacfar le haighneachtaí.

21 Deireadh Fómhair, 2022

dréacht-ghearrchúrsa Stair na Sraithe Sóisearaí d’fhoghlaimeoirí Leibhéal 2 forbartha ag CNCM. Mar chuid den phróiseas forbartha, chuir CNCM tús le comhairliúchán poiblí agus tá aiseolas ar an dréacht-ghearrchúrsa á lorg acu. Tá suirbhé ar líne ar fáil do pháirtithe leasmhara chun aiseolas a thabhairt, agus cuirtear fáilte roimh aighneachtaí i scríbhinn freisin. Tá na sonraí ar fad ar fáil anseo. Is é an Aoine an 18 Samhain 2022 an dáta deiridh a ghlacfar le freagairtí suirbhé agus le haighneachtaí i scríbhinn.

De réir Catagóire