Comhairliúchán maidir le OSPS na Sraithe Sinsearaí

Comhairliúchán Cháipéis Eolais OSPS na Sraithe Sinsearaí

21 Deireadh Fómhair, 2022

Sa Tuairisc ar an Athbhreithniú ar Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta (OCG) i mBunscoileanna agus in Iar-Bhunscoileanna , aithníodh an gá a bhí ann le curaclam nuashonraithe OSPS. Cuireadh tús leis an obair seo sa tSraith Shóisearach agus tá cúrsa nuashonraithe OSPS na Sraithe Sóisearaí á thabhairt chun críche anois.  

Chun eolas a chur ar fáil don obair ar OSPS na Sraithe Sinsearaí a nuashonrú, foilsíodh Cáipéis Eolais agus Treoir chun OSPS na Sraithe Sinsearaí a athfhorbairt agus tá aiseolas á lorg ag CNCM air seo trí chomhairliúchán poiblí. Tá suim ar leith againn i dtuairimí múinteoirí, an scoláire agus tuismitheoirí/caomhnóirí a chloisteáil trí na suirbhéanna ar líne atá againn. Beidh an comhairliúchán ar bun go dtí an Máirt 6 Nollaig agus is féidir teacht air anseo.  

De réir Catagóire