Comhairliúcháin ar chúrsaí scoile

Léirigh do spéis

01 Meán Fómhair, 2022

Dá mba mhaith le do scoil cúnamh a thabhairt do CNCM chun comhairliúcháin atá bunaithe ar chúrsaí scoile a stiúradh le cuid de do scoláirí agus múinteoirí OSPS léirigh do spéis in íochtar roimh 2.00pm Dé hAoine, an 9 Meán Fómhair.

Léirigh do spéis anseo

Beidh comhairliúcháin bunaithe ar chúrsaí scoile ar siúl idir an 19 Meán Fómhair agus an 30 Meán Fómhair.
Dá mba mhaith leat a bheith rannpháirteach ann, tabharfaidh CNCM cuairt ar do scoil chun agallaimh grúpaí fócais faoi leith a stiúradh le grúpa beag múinteoirí OSPS agus scoláirí idirbhliana, mairfidh gach ceann acu uair amháin ar a mhéad ar lá a aontófar leis an scoil.

De réir Catagóire