Comhairliúcháinn poiblí ar an gCáipéis Eolais agus treoir don Drámaíocht, Amharclannaíocht agus Scannánaíocht na hArdteistiméireachta

Tá comhairliúcháinn poiblí ar athbhreithniú ar an gCáipéis Eolais agus treoir don Drámaíocht, Amharclannaíocht agus Scannánaíocht na hArdteistiméireachta ar bun faoi láthair.

05 Meán Fómhair, 2022

Mar chuid den athfhorbairt níos leithne ar an tSraith Shinsearach táthar ag súil go gcuirfear an tsonraíocht nua don Drámaíocht, Amharclannaíocht agus Scannánaíocht bhfeidhm i scoileanna líonra ó Meán Fómhar 2024.
Tá comhairliúcháinn poiblí leis an gCáipéis eolais agus treoir d’fhorbairt ar Léann na Drámaíochta, na hAmharclannaíochta agus na Scannán de chuid na hArdteistiméireachta oscailt anois. Tá an cháipéis eolais ar fáil lena híoslódáil anseo

Drámaíocht, Amharclannaíocht agus Scannánaíocht na hArdteistiméireachta

I ndiaidh duit an cháipéis eolais a léamh, ba mhaith le CNCM go gcuirfeá do chuid tuairimí in iúl dúinn. Is féidir páirt a ghlacadh sa chomhairliúchán ar bhealaí difriúla. Tá mioneolas ar fáil anseo.

Cuirfidh do dhearcthaí le forbairt an tsonraíocht nua don Drámaíocht, Amharclannaíocht agus Scannánaíocht na hArdteistiméireachta.

Dúnfaidh an comhairliúcháinn ar an 28 Deireadh Fómhair 2022 ag 5.00in.

De réir Catagóire