Comhairliúcháinn poiblí ar Ghníomhú ar son na hAeráide agus Forbairt Inbhuanaithe na hArdteistiméireachta

Tá an comhairliúcháin ar an bPáipéar Cúlra do Ghníomhú ar son na hAeráide agus Forbairt Inbhuanaithe na hArdteistiméireachta ar bun faoi láthair.

05 Meán Fómhair, 2022

Mar chuid den athfhorbairt níos leithne ar an tSraith Shinsearach táthar ag súil go gcuirfear an tsonraíocht nua don Gníomhú ar son na hAeráide agus Forbairt Inbhuanaithe bhfeidhm i scoileanna líonra ó Mean Fómhar 2024.

Tá comhairliúcháinn poiblí ar forbairt ar Gníomhú ar son na hAeráide agus Forbairt Inbhuanaithe na hArdteistiméireachta ar bun faoi láthair. Baineann an chéad chéim den chomhairliúchán poiblí leis an gCáipéis Eolais agus treoir don forbairt ar Gnó na hArdteistiméireachta, atá ar fáil lena híoslódáil anseo:

Cáipéis Eolais agus treoir don Ghníomhú ar son na hAeráide agus Forbairt Inbhuanaithe na hArdteistiméireachta

I ndiaidh duit an cháipéis eolais a léamh, ba mhaith le CNCM go gcuirfeá do chuid tuairimí in iúl dúinn. Is féidir páirt a ghlacadh sa chomhairliúchán ar bhealaí difriúla. Tá mioneolas ar fáil anseo:

Gníomhú ar son na hAeráide agus Forbairt Inbhuanaithe

Cuirfidh do dhearcthaí le forbairt an tsonraíocht nua do Gníomhú ar son na hAeráide agus Forbairt Inbhuanaithe na hArdteistiméireachta.

Dúnfaidh an comhairliúcháinn ar an  28 Deireadh Fómhair 2022 ag 5.00in.

 

De réir Catagóire