Comhairliúcháinn poiblí ar an gCáipéis Eolais agus treoir don Athbhreithniú ar Gnó na hArdteistiméireachta

Tá an comhairliúcháinn poiblí ar an gCáipéis Eolais agus treoir don Athbhreithniú ar Gnó na hArdteistiméireachta ar bun faoi láthair.

05 Meán Fómhair, 2022

Mar chuid den athfhorbairt níos leithne ar an tSraith Shinsearach táthar ag súil go gcuirfear an tsonraíocht nua don Gnó bhfeidhm i scoileanna líonra ó Meán Fómhar 2024.

Tá comhairliúcháinn poiblí ar athbhreithniú ar Gnó na hArdteistiméireachta ar bun faoi láthair. Baineann an chéad chéim den chomhairliúchán poiblí leis an gCáipéis Eolais agus treoir don Athbhreithniú ar Gnó na hArdteistiméireachta, atá ar fáil lena híoslódáil anseo:

Cáipéis Eolais agus treoir don Athbhreithniú ar Gnó na hArdteistiméireachta

I ndiaidh duit an cháipéis eolais a léamh, ba mhaith le CNCM go gcuirfeá do chuid tuairimí in iúl dúinn. Is féidir páirt a ghlacadh sa chomhairliúchán ar bhealaí difriúla. Tá mioneolas ar fáil anseo. Cuirfidh do dhearcthaí le forbairt an tsonraíocht nua do Gnó na hArdteistiméireachta.

 Dúnfaidh an comhairliúcháinn ar an  28 Deireadh Fómhair 2022 ag 5.00in

De réir Catagóire