Athbhreithniú ar léargais luath ar an tSraith Shóisearach

Athbhreithniú ar léargais luath ar an tSraith Shóisearach: Tíreolaíocht, Stair, Eacnamaíocht Bhaile, Matamaitic agus Ceol

Tá an Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta (CNCM) ag tabhairt faoi athbhreithnithe ar chur i bhfeidhm luath na sonraíochtaí Sraithe Sóisearaí Staire, Eacnamaíochta Baile, Tíreolaíochta, Mhatamaitic agus Ceoil. Baileofar aiseolas comhairliúcháin trí aighneachtaí i scríbhinn, suirbhé múinteora agus comhpháirt scoilbhunaithe. Teastaíonn ó CNCM tuairimí a fháil ó réimse páirtithe, lena n-áirítear páirtithe leasmhara oideachais, múinteoirí atá ag cleachtadh a ngairme agus scoláirí ar spéis leo cur leis an athbhreithniú ar léargais luatha seo.

Is é cuspóir an athbhreithnithe aiseolas a bhailiú ó bhainistíocht na scoile, ó mhúinteoirí/oideoirí agus ó pháirtithe leasmhara maidir le taithí na n-ábhar seo agus na socruithe measúnaithe a bhaineann leo i scoileanna.

Is féidir leat páirt a ghlacadh sa chomhairliúchán seo tríd an suirbhé ar líne a chomhlánú.

Suirbhé ar Líne

Is féidir leat páirt a ghlacadh sa chomhairliúchán seo trí aighneacht scríofa a sheoladh ag baint úsáide as an teimpléad seo.

Teimpléad Aighneachta Scríofa

Seol an aighneacht scríofa chomhlánaithe chuig consultations@ncca.ie agus bain úsáid as "JC Céim 4 Athbhreithniú ar Luath-Achtachán (Ainm Ábhair) Aighneacht Scríofa" i líne an ábhair.

Déanfar anailís ar an aiseolas ar fad agus foilseofar Tuarascáil ar Achtachán Luath.

Cuirfear deireadh leis an bpróiseas athbhreithnithe seo Dé Luan an 22ú Eanáir ag 5 in.