NCCA uses cookies so that you have the best possible browsing experience on our website. If you agree that we can store and use cookies just click "Accept and Close" or you can learn more about cookies.

NCCA logo
An Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta
National Council for Curriculum and Assessment

Measúnú agus Tuairisciú

Cuireann measúnú sa tsraith shóisearach an scoláire i gcroílár an phróisis foghlama agus bíonn deis ann bealaí nua foghlama a aimsiú agus raon scileanna níos leithne a bheidh le measúnú.