NCCA uses cookies so that you have the best possible browsing experience on our website. If you agree that we can store and use cookies just click "Accept and Close" or you can learn more about cookies.

NCCA logo
An Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta
National Council for Curriculum and Assessment

An Teastas Sóisearach

Tá an Teastas Sóisearach ann ó 1989 i leith. In 2014, tugadh an tSraith Shóisearach nua isteach i scoileanna na hÉireann. As seo go ceann cúpla bliain feicfidh scoláirí ábhair agus gearrchúrsaí atá forbartha as an nua agus gheobhaidh siad amach go ndíreofar go mór ina gcuid foghlama ar phríomhscileanna agus ar fholláine.

Tá na curaclaim agus na sonraíochtaí measúnaithe gaolmhara le haghaidh ábhar (ar ar tugadh siollabais roimhe seo) á dtabhairt isteach ar bhonn céimithe mar a thugtar le fios sa chairt thíos.

Ábhair Réimsí eile Arna chur i láthair scoláirí na chéad bhliana i: Arna thaifeadadh ar PGSS den chéad uair i:
Céim 1: Béarla   Meán Fómhair 2014 Fómhar 2017
Céim 2: Eolaíocht agus Staidéar Gnó   Meán Fómhair 2016 Fómhar 2019
Céim 3: Gaeilge, Nuatheangacha (Fraincis, Gearmáinis, Spáinnis, Iodáilis) agus Ealaín, Ceardaíocht, Dearadh Folláine Meán Fómhair 2017 Fómhar 2020
Céim 4: Matamaitic, Eacnamaíocht Bhaile, Stair, Ceol agus Tíreolaíocht   Meán Fómhair 2018 Fómhar 2021
Céim 5: Ábhair Theicneolaíochta (Teicneolaíocht Ábhar [Adhmad], Grafaic Theicniúil, Miotalóireacht, Teicneolaíocht), Oideachas Reiligiúnach, Léann Giúdach agus Léann Clasaiceach   Meán Fómhair 2019 Fómhar 2022

 

Phased Subjects Table