NCCA uses cookies so that you have the best possible browsing experience on our website. If you agree that we can store and use cookies just click "Accept and Close" or you can learn more about cookies.

NCCA logo
An Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta
National Council for Curriculum and Assessment

Na socruithe athbhreithnithe chun Measúnuithe Rangbhunaithe a chur i gcrích le haghaidh chohóirt scoláirí 2018 - 2021 (scoláirí atá sa dara bliain i láthair na huaire agus ag dul isteach sa tríú bliain in 2020)

Na socruithe athbhreithnithe chun Measúnuithe Rangbhunaithe a chur i gcrích le haghaidh chohóirt scoláirí 2018 - 2021 (scoláirí atá sa dara bliain i láthair na huaire agus ag dul isteach sa tríú bliain in 2020)

Táthar fíorbhuíoch as na hiarrachtaí leanúnacha atá múinteoirí agus scoileanna a dhéanamh, tráth ar cruthaíodh fíor-dhúshláin nuair a dúnadh na scoileanna, chun leanúint ag pleanáil ceachtanna agus, nuair is féidir, ag soláthar acmhainní agus ceachtanna ar líne do na scoláirí. Tuigimid, nuair ab fhéidir é, go mb’fhéidir gur iarradh ar scoláirí leanúint ag obair ar Mheasúnuithe Rangbhunaithe le treoir óna gcuid múinteoirí.

Tabhair faoi deara i gcás scoláirí atá sa dara bliain faoi láthair (2019/20) go mbeidh socruithe measúnaithe athbhreithnithe i bhfeidhm anois chun na Measúnuithe Rangbhunaithe a chur i gcrích. Mar achoimre, sna himthosca eisceachtúla atá i réim, iarrfar ar scoláirí ón gcohórt seo Measúnú Rangbhunaithe amháin a chur i gcrích sna hábhair atá ar bun acu seachas péire mar a tharlaíonn de ghnáth.

Tá tuilleadh eolais mionsonraithe ar fáil ag an nasc seo.