NCCA logo NCCA logo

Na socruithe athbhreithnithe chun Measúnuithe Rangbhunaithe a chur i gcrích le haghaidh scoláirí in 2020/2021 agus 2021/2022

Na socruithe athbhreithnithe chun Measúnuithe Rangbhunaithe a chur i gcrích le haghaidh scoláirí in 2020/2021 agus 2021/2022

Scoláirí sa tríú bliain

Luaitear sna Treoirlínte do Scoileanna maidir le Measúnú agus Tuairisciú ar Fhoghlaim an Scoláire – an tSraith Shóisearach 2021 arna eisiúint ag an Roinn Oideachais i Márta 2021 atá ar fáil anseo: https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/d5b17-measunu-agus-tuairisciu-ar-fhoghlaim-scolairi-an-tsraith-shoisearach-2021/

Tugtar tacaíochtaí ábhartha don tuairisciú ar fail anseo: https://ncca.ie/ga/an-tsraith-sh%C3%B3isearach/meas%C3%BAn%C3%BA-agus-tuairisci%C3%BA/tuairisci%C3%BA/

Scoláirí sa dara bliain

Tá na socruithe athbhreithnithe chun Measúnuithe Rangbhunaithe a chur i gcrích le haghaidh scoláirí sa dara bliain in 2020/2021 ar fáil anseo.