NCCA uses cookies so that you have the best possible browsing experience on our website. If you agree that we can store and use cookies just click "Accept and Close" or you can learn more about cookies.

NCCA logo
An Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta
National Council for Curriculum and Assessment

Scoláirí atá sa dara bliain faoi láthair (cohórt scoláirí 2018–2021)

Táthar fíorbhuíoch as na hiarrachtaí leanúnacha atá múinteoirí agus scoileanna a dhéanamh, tráth ar cruthaíodh fíor-dhúshláin nuair a dúnadh na scoileanna, chun leanúint ag pleanáil ceachtanna agus, nuair is féidir, ag soláthar acmhainní nó ceachtanna ar líne do na scoláirí. Tuigimid, nuair ab fhéidir é, go mb’fhéidir gur iarradh ar scoláirí leanúint ag obair ar mheasúnuithe rangbhunaithe le treoir óna gcuid múinteoirí.

I gcás scoláirí atá sa dara bliain faoi láthair, níl feidhm a thuilleadh leis na dátaí tábhachtacha a eisíodh roimhe seo maidir le measúnuithe rangbhunaithe 1. Cuirfidh an Roinn Oideachais agus Scileanna tuilleadh faisnéisemaidir leis na Measúnuithe Rangbhunaithe a chur i gcrích don chohórt scoláirí seo ar fáil nuair a bheidh an fhaisnéis sin ar fáil.