An Idirbhliain

Mar chuid den athchóiriú níos leithne ar an tSraith Shinsearach, meastar go bhforbrófar ráiteas leasaithe clár Idirbhliana agus go mbeidh sé ar fáil do scoileanna go luath i 2024. Beidh ról lárnach ag an nGrúpa Forbartha don Idirbhliain san obair seo.

Comhthéacs
Cuireann CNCM comhairle ar an Aire Oideachais faoi churaclam agus faoi mheasúnú don oideachas luathóige, bunscoile agus iar-bhunscoile. Mar chuid den athchóiriú níos leithne ar an tSraith Shinsearach, meastar go bhforbrófar ráiteas leasaithe clár Idirbhliana agus go mbeidh sé ar fáil do scoileanna go luath i 2024. Beidh ról lárnach ag an nGrúpa Forbartha don Idirbhliain san obair seo. Beidh ainmnithe na gcomhpháirtithe oideachais, an Roinn Oideachais agus príomhghníomhaireachtaí oideachais eile mar chuid den Ghrúpa.

Is éard atá i gceist leis an gcéad chéim in athfhorbairt Ráiteas an Chláir Idirbhliana ná grúpa forbartha a thionól agus comhairliúchán ar an bpáipéar cúlra a thionól. Is féidir tuilleadh eolais a fháil faoi seo thíos.

Comhairliúchán ar an bPáipéar Cúlra

Mar chuid d'athfhorbairt níos leithne ar an tSraith Shinsearach samhlaítear go bhforbrófar Ráiteas an Chláir Idirbhliana agus go mbeidh sé ar fáil do scoileanna ó thús 2024.

Tá an comhairliúchán poiblí maidir le hathfhorbairt Ráiteas an Chláir Idirbhliana oscailte ó 10 Mí na Samhna. Tá an chéad chéim den chomhairliúchán poiblí ar an bPáipéar Cúlra agus gearrchuntas maidir le hathbhreithniú ar Ráiteas an Chláir Idirbhliana.

Tá CNCM ag lorg tuairimí réimse páirtithe leasmhara ar an bpáipéar cúlra, lena n-áirítear bainistíocht scoile, múinteoirí agus daltaí a chleachtadh. Cuirfidh do thuairimí le hathfhorbairt Ráiteas an Chláir Idirbhliana.

Tar éis duit an páipéar cúlra a léamh, ba mhaith le CNCM go mbeadh do thuairim agat. Tá roinnt bealaí ann chun páirt a ghlacadh sa chomhairliúchán:

- Tríd an suirbhé ar líne   (Roghnaigh 'Gaeilge' ón roghchlár anuas)

- Déan aighneacht scríofa tríd transitionyear@ncca.ie

Chomh maith leis na haighneachtaí thuas, beidh comhairliúchán scoilbhunaithe á reáchtáil ag NCCA freisin.

Fáiltíonn CNCM roimh aighneachtaí ó gach páirtí leasmhar. Dúnfar an comhairliúchán ar an 22 Mí na Nollag ag 5pm.

Déanfar anailís ar an aiseolas ar fad agus foilseofar tuarascáil faoin gcomhairliúchán. Roinnfear an t-aiseolas a fuarthas ó chomhairliúchán leis an ngrúpa forbartha don Idirbhliain chun cabhrú lena n-athfhorbairt ar an Ráiteas an Chláir Idirbhliana a chur ar an eolas.