NCCA logo

Gaeilge

Tá an comhairliúchán ar dhréachtsonraíochtaí Ghaeilge na hArdteistiméireachta T1 agus T2 ar oscailt anois. Baileofar aiseolas agus dearcthaí trí shuirbhéanna ar líne, trí ghrúpaí fócais, trí chruinnithe déthaobhacha agus trí aighneachtaí scríofa. Beidh an comhairliuchán ar oscailt go dtí an 31 Lúnasa 2021.

Tá an tsonraíocht do Ghaeilge na hArdteistiméireachta T1 dírithe ar chainteoirí dúchais agus ar fhoghlaimeoirí i scoileanna Gaeltachta agus ar scoláirí san earnáil a fheidhmíonn trí mheán na Gaeilge (Gaelcholáistí agus Aonaid Lán-Ghaeilge). I scoileanna a fheidhmíonn trí mheán an Bhéarla beidh an rogha ann an tsonraíocht T1 a chur ar fáil chomh maith.

Tá an tsonraíocht do Ghaeilge na hArdteistiméireachta T2 dírithe ar scoláirí a bhfuil an Ghaeilge á saothrú acu mar dhara teanga go príomha agus atá i scoileanna a fheidhmíonn trí mheán an Bhéarla.