Gníomhú ar son na hAeráide agus Forbairt Inbhuanaithe

Cuirfear tús go luath le forbairt sonraíocht nua do Gníomhú ar son na hAeráide agus Forbairt Inbhuanaithe na hArdteistiméireachta.

Comhthéacs

Cuireann CNCM comhairle ar an Aire Oideachais faoi churaclam agus faoi mheasúnú don oideachas luathóige, bunscoile agus iar-bhunscoile. Mar chuid den athchóiriú níos leithne ar an tSraith Shinsearach táthar ag súil go gcuirfear an tsonraíocht nua don Gníomhú ar son na hAeráide agus Forbairt Inbhuanaithei bhfeidhm i scoileanna líonra ó Meán Fómhar 2024. Beidh ról lárnach ag an nGrúpa Forbartha Gníomhú ar son na hAeráide agus Forbairt Inbhuanaithe san obair seo. Áireofar sa Ghrúpa ainmnithe ó na comhpháirtithe oideachais, ón Roinn Oideachais agus ó na príomhghníomhaireachtaí oideachais eile. 

Is éard atá i gceist leis an gcéad chéim d’fhorbairt na sonraíochta ná meitheal forbartha a thionól agus comhairliúchán ar an bpáipéar cúlra. Is féidir leat teacht ar tuilleadh eolais thíos.