NCCA uses cookies so that you have the best possible browsing experience on our website. If you agree that we can store and use cookies just click "Accept and Close" or you can learn more about cookies.

NCCA logo
An Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta
National Council for Curriculum and Assessment

Cláir agus Príomhscileanna

The Leaving Certificate programme is provided through three routes. Students have an opportunity to do a transition year between junior cycle and senior cycle.

Oideachas na sraithe sinsearaí a thugtar ar an tréimhse oideachais a leanann an tsraith shóisearach.  Soláthraítear an clár ar thrí bhealach. Tá deis ag an scoláire idirbhliain a dhéanamh idir an tsraith shóisearach agus an tsraith shinsearach. Leagtar amach fís d'oideachas na sraithe sinsearaí, le cur síos ar na luachanna ar a bhfuil sí bunaithe agus na prionsabail atá ag múnlú athbhreithniú agus forbairt churaclam agus mheasúnacht na sraithe sinsearaí in I dTreo na Foghlama. Tugtar eolas ann, freisin, ar churaclam na sraithe sinsearaí, ar phríomhscileanna, ar mheasúnú agus ar theastasú, agus ar fhoghlaim sa tsraith shinsearach.