NCCA uses cookies so that you have the best possible browsing experience on our website. If you agree that we can store and use cookies just click "Accept and Close" or you can learn more about cookies.

NCCA logo
An Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta
National Council for Curriculum and Assessment

Acmhainní do thuismitheoirí

Faisnéis do Thuismitheoirí: Bunscoil

Mar thuismitheoir, tá ról ríthábhachtach agat in oideachas do pháiste. Tá roinnt acmhainní forbartha ag an CNCM chun cabhrú leat tacú le foghlaim do pháiste sa bhunscoil. Tá roinnt díobh ar fáil i dteangacha éagsúla. Féach anseo thíos ar na hacmhainní i gcomhair rang do pháiste.