NCCA logo

Acmhainní do thuismitheoirí

Faisnéis do Thuismitheoirí: Bunscoil

Mar thuismitheoir, tá ról ríthábhachtach agat in oideachas do pháiste. Tá roinnt acmhainní forbartha ag an CNCM chun cabhrú leat tacú le foghlaim do pháiste sa bhunscoil. Tá roinnt díobh ar fáil i dteangacha éagsúla. Féach anseo thíos ar na hacmhainní i gcomhair rang do pháiste.

/images/default.jpg