NCCA uses cookies so that you have the best possible browsing experience on our website. If you agree that we can store and use cookies just click "Accept and Close" or you can learn more about cookies.

NCCA logo
An Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta
National Council for Curriculum and Assessment

Códú i mBunscoileanna

I mí Iúil 2016, d’iarr an tAire Oideachais agus Scileanna ag an am, an tUasal Richard Bruton, TD, ar CNCM féachaint ar chuir chuige chun an códú agus an smaointeoireacht ríomhaireachtúil a chomhtháthú i gcuraclam na bunscoile.