NCCA logo NCCA logo

Códú i mBunscoileanna

I mí Iúil 2016, d’iarr an tAire Oideachais agus Scileanna ag an am, an tUasal Richard Bruton, TD, ar CNCM féachaint ar chuir chuige chun an códú agus an smaointeoireacht ríomhaireachtúil a chomhtháthú i gcuraclam na bunscoile.