NCCA logo

Comhairliúchán

An scéal is déanaí ar an gComhairliúchán ar Dhréachtchreat Curaclaim na Bunscoile

Covid 2.JPG Nuashonrú ar an gComhairliúchán - Samhain 2020

Tá an comhairliúchán ar an Dréachtchreat Curaclaim Bunscoile ar siúl agus is dóigh go mbeidh an chéim reatha den chomhairliúchán críochnaithe faoi dheireadh mhí na Nollag 2020. Déanfaimid teagmháil arís le múinteoirí, ceannairí scoile, tuismitheoirí agus leanaí ar an dréachtchreat sa Scoilbhliain 2021/2022. Idir an dá linn, leanfaimid orainn ag bailiú freagraí ó gheallsealbhóirí oideachais, grúpaí sainleasa agus daoine eile ar mian leo a gcuid smaointe a roinnt ar na tograí chun an curaclam bunscoile a athfhorbairt.

Reáchtálfaidh CNCM dhá sheisiún faisnéise sna seachtainí amach romhainn. Féach ar an táb thíos. 

 • Seisiúin Fáisnéise ar Líne

  Reáchtálfaidh CNCM dhá sheisiún faisnéise sna seachtainí amach romhainn, ceann amháin i mBéarla ar an 25 Samhain agus ceann eile i nGaeilge ar an 9 Nollaig.

  Cuirfidh siad seo faisnéis ar fáil faoi na príomhtheachtaireachtaí sa dréachtchreat chun tacú le daoine aonair agus eagraíochtaí freagairt do na dréacht-mholtaí.

  Le haghaidh tuilleadh faisnéise agus chun clárú chun freastal ar cheachtar de na himeachtaí seo, cliceáil anseo le do thoil.

 • Ceistneoirí Ar Líne agus Aighneachtaí Scríofa

  Léigh an Dréachtchreat Curaclaim na Bunscoile le haghaidh comhairliúcháin anseo.

  Má tá tú ag obair nó má tá baint agat leis an oideachas agus más mian leat an ceistneoir ar líne a líonadh isteach, cliceáil anseo.

  Más tuismitheoir nó caomhnóir thú agus más mian leat an ceistneoir ar líne a líonadh isteach, cliceáil anseo.

  Más mian leat féin nó le d'eagraíocht aighneacht scríofa a chur isteach, bain úsáid as an Teimpléad i gcomhair Aighneacht Scríofa le do thoil.

 • Ábhair Chomhairliúcháin do na Scoileanna

  Ceardlanna Comhairliúcháin do Scoileanna

  Is féidir le scoileanna agus le réamhscoileanna ar spéis leo ceardlann chomhairliúcháin féineagraithe a chur ar bun chun aiseolas a thabhairt ar na moltaí in Dréachtchreat Curaclaim na Bunscoile roghnú ón liosta thíos:

  Mar thaca do gach ceardlann, féadfaidh rannpháirtithe:

  Dréachtchreat Curaclaim na Bunscoile i gcomhair comhairliúcháin a léamh anseo.

  Féach an réamhrá leis an bhfíseán Dréachtchreat Curaclaim na Bunscoile anseo.

  Féach an t-aistear i dtreo fhíseán Dréachtchreat Curaclaim na Bunscoile anseo.

 • Comhairliúchán le Leanaí

  Cuid thábhachtach den chomhairliúchán ná dul i dteagmháil le leanaí chun a dtuairimí a bhailiú, ar bhealaí cuí, ar a dtaithí ar fhoghlaim agus ar theagasc trína ndéantar an curaclam a achtú.

 • Déthaobhacha

  Le linn an chomhairliúcháin, tá sraith cruinnithe déthaobhacha pleanáilte idir an CNCM agus páirtithe leasmhara oideachais chun aiseolas a phlé agus a sholáthar maidir leis na príomhthograí le haghaidh athraithe sa Dréachtchreat Curaclaim na Bunscoile.