NCCA logo NCCA logo

Comhairliúchán

Athosclaíodh Comhairliúchán ar Dhréachtchreat Curaclaim na Bunscoile

Athosclaíodh Comhairliúchán ar Dhréachtchreat Curaclaim na Bunscoile agus leanfaidh sé ar aghaidh go dtí deireadh mhí Feabhra 2022. Sna táib atá thíos, aimseoidh tú bealaí difriúla chun páirt a ghlacadh.

Sna seachtainí beaga amach romhainn, táimid ag súil go mór le cloisteáil ó mhúinteoirí, ó cheannairí scoile agus ó thuismitheoirí/caomhnóirí agus a bheith ag obair leo trínár n-imeachtaí grúpa fócais ar líne. Chun a thuilleadh a fhoghlaim faoi na himeachtaí seo, breathnaigh ar an táb ‘Fócasghrúpaí ar Líne' thíos