NCCA logo NCCA logo

Aistriú, leanúnachas agus dul chun cinn i bhfoghlaim páistí idir réamhscolaíocht, bunscolaíocht agus iar-bhunscolaíocht

Ceardlann: Aistriú, leanúnachas agus dul chun cinn i bhfoghlaim páistí idir réamhscolaíocht, bunscolaíocht agus iar-bhunscolaíocht

Tagann páistí ar an mbunscoil le taithí a mhúnlaigh a dteaghlach, a bpobal agus níos mó ná riamh an t-am a chaith siad sa réamhscoil. Ón taithí agus tríd an taithí sin, forbraíonn siad eolas, scileanna, coincheapa, meonta, dearcthaí agus luachanna. Aithneofar sa churaclam athfhorbartha an fhoghlaim roimh ré sin agus an tábhacht a bhaineann le tógáil uirthi agus páistí ag dul ar aghaidh chuig an mbunscoil agus ansin go dtí an iar-bhunscoil (féach leathanach 19).

Léigh an treoir leis na ceardlanna.

Féach an cur i láthair le fuaim.

Líon isteach an fhoirm freagartha ar líne.

Má tá tú i bhFóram Scoileanna CNCM, líon isteach an fhoirm freagartha seo.