NCCA logo NCCA logo

Prionsabail na múineadh agus na foghlama

Ceardlann: Prionsabail teagasc agus foghlama

Moltar i nDréachtchreat Curaclaim na Bunscoile ocht bprionsabal teagaisc agus foghlama is gá do scoileanna a chur san áireamh agus iad ag iarraidh fís an churaclaim a chur i bhfeidhm. Cuireann na prionsabail in iúl céard iad na nithe san oideachas bunscoile a gcuirimid luach orthu agus céard atá i gcroílár teagaisc agus foghlama ardchaighdeáin (féach lch 6).

Léigh an treoir leis na ceardlanna.

Féach an cur i láthair le fuaim.

Líon isteach an fhoirm freagartha ar líne.

Má tá tú i bhFóram Scoileanna CNCM, líon isteach an fhoirm freagartha seo.