Creatchuraclam na Bunscoile

Fiosraigh tuilleadh faoi Chreatchuraclam na Bunscoile

Is é Creatchuraclam na Bunscoile ​an bonn le haghaidh foghlama, teagaisc agus measúnaithe ar ardchaighdeán do gach páiste atá ag freastal ar bhunscoileanna agus ar scoileanna speisialta. Beidh an creat seo, a forbraíodh trí phróiseas CNCM a bheith ag obair le líonraí scoileanna agus múinteoirí, trí thaighde, trí bhreithniúchán agus trí chomhairliúchán, in úsáid mar threoir le haghaidh fhorbairt na sonraíochtaí le haghaidh gach ceann de na réimsí curaclaim.

Is féidir leat teacht ar an bhfaisnéis faoin gcaoi ar forbraíodh Creatchuraclam na Bunscoile thíos.