NCCA uses cookies so that you have the best possible browsing experience on our website. If you agree that we can store and use cookies just click "Accept and Close" or you can learn more about cookies.

NCCA logo
An Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta
National Council for Curriculum and Assessment

Fiosraigh forbairtí i luath-bliana na bunscoile

Baineann múinteoirí úsáid as súgradh ar fud an churaclaim i seomraí ranga na naíonán sóisearach agus sinsearach. Tá moltaí ar fáil sna podchraoltaí agus sna físeáin ar an leathanach seo maidir le pleanáil agus eagrú an tseomra ranga agus taispeántar iontu samplaí de theagasc agus d’fhoghlaim trí shúgradh.