Forbairtí i gCuraclam na Bunscoile

Forbairtí i gCuraclam na Bunscoile – An spéis leat iad?

Forbairtí i gCuraclam na Bunscoile

Tá CNCM ag tabhairt faoi athfhorbairt ar Churaclam na Bunscoile agus táthar le Meitheal Forbartha a bhunú le haghaidh gach ceann de na réimsí seo a leanas:

  • Oideachas Ealaíon
  • Teanga (Gaeilge, Béarla agus Nuatheangacha Iasachta)
  • Eolaíocht, Teicneolaíocht, Innealtóireacht agus Matamaitic
  • Oideachas Sóisialta agus Comhshaoil (Stair agus Tíreolaíocht)
  • Folláine (Oideachas Sóisialta, Pearsanta agus Sláinte agus Corpoideachas)

Tá deis agatsa anois cur isteach ar cheann amháin de na ceithre áit ar gach Meitheal Forbartha. Ag tosú i mí Dheireadh Fómhair 2022, beidh ról lárnach ag na grúpaí seo i bhforbairt na sonraíochtaí curaclaim le haghaidh Churaclam athfhorbartha na Bunscoile.