NCCA uses cookies so that you have the best possible browsing experience on our website. If you agree that we can store and use cookies just click "Accept and Close" or you can learn more about cookies.

NCCA logo
An Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta
National Council for Curriculum and Assessment

Teanga

Páipéir Taighde 2019: 

Cur chun cinn na Forbartha Teanga ó Bhéal sa Bhunscoil: Leagann an páipéar taighde seo béim ar thaighde suas chun dáta i réimse na forbartha teanga labhartha agus leagann sé béim ar oideolaíocht éifeachtach chun forbairt teanga labhartha a chur chun cinn sa bhunscoil.

Feabhas a chur ar Léamhthuiscint sna ranganna Bunscoile: Déanann an páipéar taighde seo cur síos ar a bhfuil i gceist le feabhas a chur ar thuiscint na léitheoireachta agus déanann sé moltaí chun páistí bunscoile a chumasú le bheith ina tuiscintí líofa.

Litearthacht Disciplín sa Bhunscoil: Is é cuspóir an pháipéir seo coincheap na litearthachta discipín a mhíniú, é a chur i gcomhthéacs laistigh den fhoghlaim litearthachta agus sraith moltaí a mholadh maidir le teagasc litearthachta disciplín i mbunscoil na hÉireann.

Oideolaíocht Scríbhneoireachta sna Ranganna Sinsearacha: Is é cuspóir an pháipéir seo ná athbhreithniú a dhéanamh ar thaighde agus ar chleachtas le déanaí maidir le hoideolaíocht na scríbhneoireachta agus aird a tharraingt ar phríomhmholtaí cleachtais.

Tuarascálacha taighde: Thíos tá Tuarascálacha Taighde agus podchraoltaí gaolmhara a thacaigh le forbairt an Churaclaim Teanga nua do bhunscoileanna:

Teagasc Teanga Éifeachtach: Sainaithniodh sa staidéar seo cleachtaidh a mheastar atá éifeachtach i gcomhair foghlaimeoirí dara teanga i gcomhthéacs cosúil le bunscoileanna in Éirinn.

Literacy in Early Childhood and Primary Education (3-8 years) Literacy in Early Childhood and Primary Education (3-8 years)
Effective Language Teaching: A Synthesis of Research Effective Language Teaching: A Synthesis of Research
Towards an Integrated Language Curriculum Towards an Integrated Language Curriculum

Cliceáil anseo le do thoil chun rochtain a fháil ar shraith ábhar atá ar fáil chun tacú leis an gCuraclam Teanga Bunscoile.