Comhairliúchán

Tá an comhairliúchán ar Dhréachtchreat Curaclaim na Bunscoile dúnta anois.

Tá an comhairliúchán ar Dhréachtchreat Curaclaim na Bunscoile críochnaithe anois.

Sna míonna atá amach romhainn, beidh CNCM ag déanamh anailíse ar an aiseolas ó Chéim 1 agus Chéim 2 an chomhairliúchán agus ag roinnt na dtorthaí i na dtorthaí seo i dtuarascáil chomhairliúcháin. Beidh na torthaí seo in úsáid mar bhonn eolais faoi Chreatchuraclam na Bunscoile agus é á thabhairt chun críche. A luaithe is a fhoilseofar é in 2023, beidh an creat seo in úsáid mar threoir ag forbairt na sonraíochtaí le haghaidh gach ceann de na réimsí curaclaim.