NCCA uses cookies so that you have the best possible browsing experience on our website. If you agree that we can store and use cookies just click "Accept and Close" or you can learn more about cookies.

NCCA logo
An Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta
National Council for Curriculum and Assessment

Measúnú

Is próiseas é measúnú a bhaineann le gineadh, bailiú, taifeadadh, léirmhíniú, úsáid agus tuairisciú fianaise ar fhoghlaim i ndaoine aonair, i ngrúpaí nó i gcórais, agus braitheann sé ar roinnt uirlisí agus modhanna. Cuireann measúnú oideachais faisnéis ar fáil maidir le dul chun cinn foghlama. Ag cur le taithí mhúinteoirí, phríomhoidí, thuismitheoirí agus pháistí an Churaclaim Bhunscoile, cuireann an CNCM réimse tacaíochtaí ar fáil do scoileanna in úsáid measúnaithe mar chuid de chleachtadh laethúil an tseomra ranga.