NCCA logo

Pleanáil Churaclaim

Cuireann an roinn seo treoir ar fáil maidir le pleanáil i gCuraclam na Bunscoile.

Cuirtear solúbthacht ar fáil do scoileanna sa churaclam clár iomchuí a pleanáil atá oiriúnach do riachtanais, inniúlachtaí agus suimeanna na bpáistí. Tugtar an cumas do scoileanna sa churaclam, agus iad sa phróiseas pleanála i gcur i bhfeidhm an churaclaim, é a oiriúnú agus a léirmhíniú más gá chun freastail ar a riachtanais uathúla féin.