NCCA uses cookies so that you have the best possible browsing experience on our website. If you agree that we can store and use cookies just click "Accept and Close" or you can learn more about cookies.

NCCA logo
An Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta
National Council for Curriculum and Assessment

Pleanáil Churaclaim

Cuireann an roinn seo treoir ar fáil maidir le pleanáil i gCuraclam na Bunscoile.

Cuirtear solúbthacht ar fáil do scoileanna sa churaclam clár iomchuí a pleanáil atá oiriúnach do riachtanais, inniúlachtaí agus suimeanna na bpáistí. Tugtar an cumas do scoileanna sa churaclam, agus iad sa phróiseas pleanála i gcur i bhfeidhm an churaclaim, é a oiriúnú agus a léirmhíniú más gá chun freastail ar a riachtanais uathúla féin.
 • Eolas Ginearálta

  Tá comhairle sonraithe ar phleanáil churaclaim, eagraíochta agus ranga á thairiscint i gcomhair gach réimse ábhair sna treoracha do mhúinteoirí ar fáil ag www.curriculumonline.ie. Moltar cur chuige comhoibríoch, agus moltar do scoileanna go nglacfadh tuismitheoirí, an bord bainistíochta, agus an pobal scoile taobh amuigh páirt sa phróiseas pleanála, más chuí.

 • Ag athchur Curaclam na Bunscoile i láthair

  Gheobhaidh tú ábhair churaclaim athchurtha i láthair anseo atá úsáideach i gcomhair pleanála. Athchuirtear cuspóirí ábhair an churaclaim i láthair na hábhar forbarthacha seo i mbealach níos so-úsáidí.

  Tá na hábhair ar fáil i gcomhair Béarla, Gaeilge, Matamaitic, Eolaíocht, agus Corpoideachais.


  Cinntigh, le do thoil, go bhfuil an leagan is déanaí de Adobe Reader suiteáilte chun an comhad idirghníomhach seo a íoslódáil agus a léamh as líne.


  Is féidir leat cairt bhalla, ar a bhfuil forbhreathnú ar an gcuraclam a gcuireann na sraitheanna agus aonad sraithe gach ábhar i láthair, a íoslódáil anseo.

  Aithníonn CNCM obair Chlár Tacaíochta an Churaclaim Bunscoile (CTCB) agus Tacaíocht Phleanála um Fhorbairt Scoile (TPFS), a d’fhorbair acmhainní comhchosúla do thacaíocht curaclaim cheana. Baintear úsáid sna doiciméid seo, arna fhorbairt ag CNCM, as an bunshaothar na Seirbhíse um Fhorbairt Ghairmiúil Bunmhúinteoirí (SFGB). Dhear agus d’fhorbair an SFGB ‘cártaí sracfhéachana’ a tharraingíonn eochair-ábhar curaclaim agus dul chun cinn i gcuspóirí ó naíonáin go rang a sé. Ba mhaith linn buíochas a ghabháil leo as a gcuid oibre ar luath-chéimeanna ár gcuid oibre chun an curaclam a athchur i láthair.


  Íoslódáil na cártaí SFGB anseo