NCCA uses cookies so that you have the best possible browsing experience on our website. If you agree that we can store and use cookies just click "Accept and Close" or you can learn more about cookies.

NCCA logo
An Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta
National Council for Curriculum and Assessment

Pas Oideachais

Tacaíonn ábhair an Phas Oideachais le haistriú faisnéise ar an scoláire ón mbunscoil go dtí an iar-bhunscoil. Ba cheart go mbainfidh scoileanna úsáid as na hábhair seo ó 2014/2015 ar aghaidh.

Tacaíonn ábhair an Phas Oideachais le próiseas 3-bhealach maidir le haistriú faisnéise ar an scoláire ón mbunscoil go dtí an iar-bhunscoil.

 

Nua! Féach nuashronruithe ó 2019/2020

Cuidíonn na foirmeacha seo a leanas le tacú le haistriú an scoláire ón mbunscoil go dtí an iar-bhunscoil:

Is féidir le bunscoileanna tagairt a dhéanamh do na tacaíochtaí seo a leanas:

 

 

Eispéiris ó scoileanna

Completing My Profile: Children's Experiences Completing My Profile: Children's Experiences

Gheobhaidh tú anseo na hábhair Pas Oideachais as a mbainfidh bunscoile do pháiste úsáid chun tacú le comhroinnt cuid den fhaisnéis faoina fhoghlaim/foghlaim leis an iar-bhunscoil. Comhroinnfidh an bhunscoil an fhaisnéis seo ach amháin tar éis dearbhú a fháil ón iar-bhunscoil go bhfuil do pháiste cláraithe.

 Comhroinn do thuairimí maidir leagan amach, dearadh agus scóip na n-ábhar aistrithe; ainmniú na míreanna aonair; príomhtheideal na n-ábhar aistrithe; agus próiseas úsáide na n-ábhar aistrithe. Le do thoil, seol ríomhphost maidir le do smaointe chuig transfer@ncca.ie