Ullmhúchán don Teagasc agus don Fhoghlaim

Eolas chun tacú le múinteoirí agus scoileanna agus pleanáil churaclaim ar bun acu.

Ó foilsíodh an Curaclam Teanga Bunscoile, tá múinteoirí ag ceistiú cén tionchar a bhíonn ag an athrú curaclaim seo ar phleanáil seomra ranga.

Chun tacú le múinteoirí i mbunscoileanna agus i scoileanna speisialta, forbraíodh treoir trí chomhoibriú faoi stiúir na Roinne Oideachais agus ina bhfuil scoileanna / múinteoirí, an CNCM, an CNOS, agus an FSGM páirteach.

Tá sé mar aidhm ag an Treoir tacú le gach múinteoir agus ceannaire scoile trí thuiscint athnuaite a sholáthar ar an gcaoi a léirítear pleanáil agus ullmhúchán don teagasc agus don fhoghlaim sa seomra ranga.

Má tá ceist agat faoin treoir seo seol ríomhphost go dtí preptandl@ncca.ie

 

Ullmhúchán don teagasc agus don Fhloghlaim- Cásanna a thaispeánann cuir chuige muinteoirí i leith ullmhúcháin 

sarah.png Play Múinteoir Sarah - Rang a Cúig Múinteoir Sarah - Rang a Cúig
maire.png Play Múinteoir Máire- Naíonáin Shóisearacha Múinteoir Máire- Naíonáin Shóisearacha

Ullmhúchán don Teagasc agus don FhloghlaimImeacht Seolta   

Video_banner_2.png Play Seimineár Gréasáin - Ullmhúchán don Teagasc agus don Fhoghlaim Seimineár Gréasáin - Ullmhúchán don Teagasc agus don Fhoghlaim
Screenshot 2021-04-28 at 12.01.47.png (1) Play Siúlóid doiciméad Siúlóid doiciméad
kitchen.png Play Painéal Idirghníomhaireachta Ullmhúchán don Teagasc agus don Fhoghlaim Painéal Idirghníomhaireachta Ullmhúchán don Teagasc agus don Fhoghlaim
Screenshot 2021-04-28 at 11.59.39.png Play Plé painéil Plé painéil