Ullmhúchán don Teagasc agus don Fhoghlaim

Eolas chun tacú le múinteoirí agus scoileanna agus pleanáil churaclaim ar bun acu.

Íomhá de bheirt mhúinteoirí ina suí ag bord agus ag pleanáil.

Seo Linn Leabhrán Ullmhúcháin i gcomhair Teagaisc agus Foghlama

Leabhrán atá deartha chun tacú le múinteoirí agus ceannairí scoile le hullmhú don teagasc agus don fhoghlaim.

Seo Linn- Leabhrán Ullmhúcháin i gcomhair Teagaisc agus Foghlama

Ó foilsíodh an Curaclam Teanga Bunscoile, tá múinteoirí ag ceistiú cén tionchar a bhíonn ag an athrú curaclaim seo ar phleanáil seomra ranga.

Chun tacú le múinteoirí i mbunscoileanna agus i scoileanna speisialta, forbraíodh treoir trí chomhoibriú faoi stiúir na Roinne Oideachais agus ina bhfuil scoileanna / múinteoirí, an CNCM, an CNOS, agus an FSGM páirteach.

Tá sé mar aidhm ag an Treoir tacú le gach múinteoir agus ceannaire scoile trí thuiscint athnuaite a sholáthar ar an gcaoi a léirítear pleanáil agus ullmhúchán don teagasc agus don fhoghlaim sa seomra ranga.

Má tá ceist agat faoin treoir seo seol ríomhphost go dtí preptandl@ncca.ie

 

Ullmhúchán don teagasc agus don Fhloghlaim- Cásanna a thaispeánann cuir chuige muinteoirí i leith ullmhúcháin 

sarah.png Play Múinteoir Sarah - Rang a Cúig Múinteoir Sarah - Rang a Cúig
maire.png Play Múinteoir Máire- Naíonáin Shóisearacha Múinteoir Máire- Naíonáin Shóisearacha

Ullmhúchán don Teagasc agus don FhloghlaimImeacht Seolta   

Video_banner_2.png Play Seimineár Gréasáin - Ullmhúchán don Teagasc agus don Fhoghlaim Seimineár Gréasáin - Ullmhúchán don Teagasc agus don Fhoghlaim
Screenshot 2021-04-28 at 12.01.47.png (1) Play Siúlóid doiciméad Siúlóid doiciméad
kitchen.png Play Painéal Idirghníomhaireachta Ullmhúchán don Teagasc agus don Fhoghlaim Painéal Idirghníomhaireachta Ullmhúchán don Teagasc agus don Fhoghlaim
Screenshot 2021-04-28 at 11.59.39.png Play Plé painéil Plé painéil