NCCA uses cookies so that you have the best possible browsing experience on our website. If you agree that we can store and use cookies just click "Accept and Close" or you can learn more about cookies.

NCCA logo
An Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta
National Council for Curriculum and Assessment

Cóipcheart agus Séanadh

Fógra Cóipchirt

Tá ábhar ar an suíomh gréasáin seo cosanta le cóipcheart. Ceadaítear atáirgeadh an ábhair ón suíomh gréasáin seo d’úsáid phearsanta. San áit go bhfuil ábhar á sheachadadh do dhaoine eile, caithfear an fhoinse, an URL agus stádas cóipchirt san áireamh, a admháil. Coimeádfaidh an CNCM an cóipcheart d’ábhar a atáirgtear ón suíomh gréasáin seo.

Ní shíneann an cead ábhar cóipchirt a atáirgeadh d’aon ábhar ar an suíomh seo a bhfaigheadh a bheith mar shealúchas de chuid tríú páirtí. Caithfear cead atáirgeadh d’ábhar dá leithéid a fháil ón sealbhóir cóipchirt lena mbaineann siad.