NCCA logo NCCA logo

Déan Teagmháil Linn

Ár sonraí teagmhála agus suíomhanna

Sa rannóg seo den suíomh gheobhaidh tú amach conas dul i dteagmháil leis an CNCM.  Mura féidir leat teacht ar an bhfaisnéis a theastaíonn uait ar ár leathanaigh ghréasáin féadfaidh tú ceist a sheoladh chuig ár seoladh ríomhphoist agus déanfaimid iarracht cabhrú leat.

Ríomhphost

Fág teachtaireacht

We would like to keep you informed by email. Are you happy to receive information from us?

Yes
No

Ár nIonaid

Baile Átha Cliath

An Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta,

35 CEARNÓG MHIC LIAM, BAILE ÁTHA CLIATH 2, DO2 KH36

Port Laoise

An Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta,

Ascaill Shéamais Fhionntain Uí Leathlobhair, Port Laoise, Co. Laoise, R32 NN2P