NCCA logo NCCA logo

Tairiscintí

Tairiscintí

Tá comórtas mearfhriotail á reáchtáil ag CNCM trí eTenders chun luachana a iarraidh ó dhaoine aonair atá cáilithe go cuí agus a bhfuil taithí mhaith acu, chun tabhairt faoi athbhreithniú ar luathachtú Chláir Foghlama Leibhéal 1 na Sraithe Sóisearaí (L1LP) agus Cláir Foghlama Leibhéal 2 na Sraithe Sóisearaí (L2LP) thar ceann cncm i bhfoirm staidéar ar mhodhanna measctha. Is féidir sonraí an staidéir a fháil anseo agus chun eolas a fháil ar conas luachan a chur isteach, déan teagmháil le L1L2@ncca.ie.

Spriocdháta tíolactha: 28 Eanáir 2022