NCCA uses cookies so that you have the best possible browsing experience on our website. If you agree that we can store and use cookies just click "Accept and Close" or you can learn more about cookies.

NCCA logo
An Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta
National Council for Curriculum and Assessment

Boird agus Grúpaí Forbartha

Boird agus Grúpaí Forbartha

I struchtúr reatha an CNCM, is Boird a déanann maoirseacht ar obair curaclaim agus measúnaithe in oideachas luath-óige agus bunscoile, sa tsraith shóisearach agus sa tsraith shinsearach. Tá an mhaoirseacht tábhachtach lena chinntiú go rannchuidíonn snáitheanna na forbartha le hiomlán comhsheasmhacha do scoileanna agus cásanna luath-óige. Tá sé de chúram ar Bhoird a chinntiú go ndéantar forbairt curaclaim agus measúnaithe de réir téarmaí na gcúraim comhaontaithe, athbhreithniú a dhéanamh ar gach snáithe oibre laistigh den earnáil i gcomhthéacs gach ceann de na snáitheanna eile. Tá an deis ag boird freisin saincheisteanna suntasacha a phlé de réir mar a thagann siad chun cinn laistigh de gach earnáil agus naisc a dhéanamh le forbairtí in earnálacha eile.


Chun bonn láidir, ionadaíoch agus freagrúil a sholáthar dá hobair curaclaim agus forbartha, bhunaigh CNCM Grúpaí Forbartha chun tabhairt faoi thascanna sonracha i réimsí curaclaim nó in ábhair.


Tá liosta de na Boird agus Grúpaí Forbartha atá ag feidhmiú faoi láthair thíos.

Boird

Grúpaí forbartha