NCCA uses cookies so that you have the best possible browsing experience on our website. If you agree that we can store and use cookies just click "Accept and Close" or you can learn more about cookies.

NCCA logo
An Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta
National Council for Curriculum and Assessment

Cuibhreannas d'institiúidí um Fhorbairt agus Taighde Oideachais san Eoraip

Tacaíonn gréasán an CIDREE le leathnú eolais agus oilteachta na n-oideoirí proifisiúnta. Is iad príomheagraíochtaí na dtíortha éagsúla a chuireann comhairle faoi pholasaithe proifisiúnta ar fáil do na hAirí faoi ghnéithe tábhachtacha an oideachais atá ina mbaill. Is ball bunaithe den líonra seo í an CNCM. Cuireann sé seo go mór le luach ár n-imeachtaí mar gheall ar an saineolas, éifeachtúlacht agus críochnúlacht leathnaithe atá aici agus í ag tabhairt faoi thaighde agus faoi fhorbairt oideachasúil. Ciallaíonn ballraíocht an ghréasáin seo gur féidir leis an gCNCM cur le agus a bheith i bhfeidhm ar threochtaí náisiúnta agus idirnáisiúnta, ar fhorbairtí agus ar cheisteanna faoi, mar shampla:

  • taighde oideachasúil a dhéanamh
  • príomhchuraclaim náisiúnta agus idirnáisiúnta a leasú
  • ábhair fhoghlama agus theagaisc a choimisiúnú agus a fhorbairt.


Tá Comhdháil an CIDREE 2017 á reáchtáil againn i gCaisleán Bhaile Átha Cliath ar an 9 Samhain, 2017. Is é Folláine agus Leas téama na comhdhála. Seolfar leabhrán CIDREE 2017, a bhfuil ailt faoi théamaí ar leith na mballstát ann, ag an gComhdháil seo.


Chun níos mó eolas a fháil amach faoi CIDREE agus a chuid foilseachán, téigh chuig www.cidree.org.