NCCA uses cookies so that you have the best possible browsing experience on our website. If you agree that we can store and use cookies just click "Accept and Close" or you can learn more about cookies.

NCCA logo
An Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta
National Council for Curriculum and Assessment

Molfeasa Research Alive

Conas gur féidir tacú le múinteoirí a gcleachtas a cheangal le taighde agus le taighdeoirí agus múinteoirí eile?


Tá an cheist seo i gceartlár na hoibre ag trí eagraíocht náisiúnta, an Lárionad do Sheirbhísí Éifeachtacha (CES), an Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta (CNCM) agus an Chomhairle Mhúinteoireachta – Meitheal Taighde Beo.

#molfeasa

Ciallaíonn an téarma Gaeilge "mol feasa" "croílár na heagna/an eolais/na foghlama". Bainimid úsáid as an haischlib seo ar na meáin shóisialta chun úsáid taighde a chur chun cinn maidir le teagasc agus foghlaim. Díríonn sé ar léirmhíniú leathan taighde, lena n-áirítear taighde acadúil agus taighde feidhmeach agus tarraingeoidh sé as saothar agus smaointe taighdeoirí-múinteoirí agus daoine atá ag obair mar thaighdeoirí araon.

Gníomhartha go dtí seo

2017: Márta – lá foghlama comhroinnte Múinteoirí agus Taighde

2015: Márta - Tairiscint do Molfeasa foilsithe ar an suíomh gréasáin do ríomhthairiscintí

2014: Tairiscint a Fhorbairt do Molfeasa, mol eolais ar líne do mhúinteoirí

2013: Comhdháil um Taighde Beo agus foráil ag an gComhairle Mhúinteoireachta maidir le rochtain ar an bpacáiste Foinse Oideachais EBSCO i ndáil le gach múinteoir cláraithe.

2012: Suirbhé do mhúinteoirí (rochtain ar thaighde agus rannpháirtíocht le taighde)

Glac páirt

Míle buíochas leo siúd go léir a chabhraigh leis na smaointe a chur in oiriúint go dtí seo, ag imeachtaí agus ag comhdhálacha múinteoirí. Más mian leat, seol ríomhphost maidir le do smaointe chuig molfeasa@ncca.ie.