NCCA logo NCCA logo

Beirt Oifigeach Oideachais: Bunfhorbairtí agus OSPS/OCG

An mbeadh spéis agat a bheith mar chuid d'fhoireann CNCM?

Folúntais

Tá an CNCM ag lorg iarratas ar phost beirt Oifigeach Oideachais le tacú lena cuid oibre in:

  • Bunfhorbairtí
  • Oideachas Sóisialta, Pearsanta agus Sláinte (OSPS), agus Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta (OCG) (Bunscoil agus Iar-bhunscoil) san áireamh.

Cliceáil ar na naisc thíos chun:

Chun iarratas a dhéanamh, comhlánaigh an fhoirm iarratais agus seol ar ríomhphost í chuig eocompetition@ncca.ie ionas go mbeidh sí againn tráth nach déanaí ná 12 meán lae, Déardaoin, 24 Meitheamh, 2021.

Má theastaíonn uait an post a phlé, seol ríomhphost chuig recruitment@ncca.ie chun coinne a eagrú le ball foirne cuí.