NCCA uses cookies so that you have the best possible browsing experience on our website. If you agree that we can store and use cookies just click "Accept and Close" or you can learn more about cookies.

NCCA logo
An Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta
National Council for Curriculum and Assessment

Plean Straitéiseach

Is í fís CNCM ná nuálaíocht san oideachas ar feadh maireachtála, foghlama agus oibre i ndomhain atá ag athrú a stiúradh. Leagann ár bplean straitéiseach do 2015-2018 amach fís agus misin na heagraíochta agus sonraíonn sé sprioc straitéiseach a shocraíonn treo oibre na Comhairle le linn an ama sin. Ceapadh an Chomhairle reatha i mí na Bealtaine 2015 tráth ar chuir sí tús lena cuid oibre agus beidh sí in oifig go dtí an 31 Nollaig 2018.